liangjingjing

liangjingjing

威望 : 3 积分 : 2235 赞同 : 6 感谢 : 0

擅长话题

更多 »回复

6

靠谱的还真不知道,西安机构太多太杂了,只知道有加校企西科,有朋友是那里学出来的

更多 »发问

没有内容

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 3 积分: 2235 赞同: 6 感谢: 0

最后活跃:
2017-06-30 15:11
擅长话题:
靠谱 6   1
西安 6   1
java 6   1
IT 6   1
更多 » 关注 3

dequan sdhuazhong 百科网管理员

更多 » 2 人关注

dz90kt sdhuazhong

关注 0 话题
主页访问量 : 1314 次访问